Formacions bàsiques per adquirir eines de lluita contra l'estigma en salut mental.

Aquesta formació té una durada de tres hores i està dirigida a tota persona que vulgui conèixer i consolidar les bases de la lluita contra l'estigma, així com assolir coneixements sobre salut mental, estigma i discriminació.

El coneixement dels conceptes teòrics i els principis de la lluita contra l'estigma en salut mental constitueixen la base per la sensibilització envers la necessitat de la lluita contra l'estigma en la nostra societat.

 

Curs formatiu telemàtic bàsic sobre salut mental, estigma i discriminació associat al projecte What's Up! Com vas de salut mental? associat a professionals del sector educatiu

Aquesta formació té una durada de dues hores i mitja i està dirigida a tota persona que vulgui acompanyar a altres persones en l'elaboració d'històries de vida.

Les històries de vida són un instrument bàsic de la lluita contra l'estigma i la discriminació en salut mental. Una bona història de vida, amb els elements claus de definició i vivència de la problemàtica, com demanar ajuda, i el procés de recuperació, pot aconseguir moure consciències i acabar amb l'estigma. 

Aquesta formació té una durada de dues hores i està dirigida a tota persona que vulgui aprendre a elaborar projectes efectius de lluita contra l'estigma en salut mental.

La lluita contra l'estigma i la discriminació ha demostrat ser efectiva quan se segueixen certs criteris i principis metodològics. La metodologia TLC3 esdevé una eina necessària per a la creació de projectes antiestigma de qualitat en salut mental. 

Aquesta formació té una durada d'una hora i mitja i està dirigida a tota persona que vulgui adquirir coneixements i eines per organitzar una sensibilització de carrer i mantenir converses sobre salut mental.

Les accions de sensibilització al carrer sobre salut mental són una eina de lluita contra l'estigma i la discriminació. Una bona conversa o diàleg sobre salut mental en un context informal pot ser efectiva per posar fi a l'estigma i la discriminació.

Aquesta formació té una durada de dues hores i està dirigida a tota persona que, havent passat per una experiència amb una problemàtica de salut mental, vulgui elaborar la seva història de vida per lluita contra l'estigma.

Les històries de vida són un instrument bàsic de la lluita contra l'estigma i la discriminació en salut mental. Una bona història de vida, amb els elements claus de definició i vivència de la problemàtica, com demanar ajuda, i el procés de recuperació, pot aconseguir moure consciències i acabar amb l'estigma.